Porozumienie nr 1.2021 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie finansowania w 2021 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Leszno w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy: