W sprawie:
przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”

Data uchwały:
2022-09-21

Numer uchwały:
402/2022

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-09-21