W sprawie:
zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

Data uchwały:
2023-12-06

Numer uchwały:
581/2023

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2023-12-06