W sprawie:
powołania i określenia składu osobowego Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych zgłoszonych na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Pow

Data uchwały:
2024-02-26

Numer uchwały:
623/2024

Podjęta przez:
Zarząd powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-02-26