W sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym i wspomaganym

Data uchwały:
2024-05-23

Numer uchwały:
III/21/2024

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.