Wejście do Starostwa Powiatowego w Lesznie

Cyberbezpieczeństwo

W związku z występującymi ograniczeniami w obsłudze Klientów informujemy, że wszelkich wpłat dokonywanych dotychczas w kasach urzędu można
dokonywać bezpośrednio na rachunki bankowe
Starostwa Powiatowego w Lesznie.


W zależności od rodzaju płatności proszę wskazać jeden z poniższych rachunków bankowych
 rachunek nr 28 1560 0013 2537 1022 0173 0001
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłata za  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Starostwo Powiatowe w Lesznie.
W celu usprawnienia obsługi prosimy o dokładne określenie tytułu wpłaty (np. opłata za użytkowanie wieczyste za rok 2020 – Jan Kowalski).

rachunek nr 31 1560 0013 2537 1022 0694 0011
opłaty za dokumenty geodezyjne

rachunek nr 10 1560 0013 2537 1022 0694 0001
pozostałe opłaty (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karta wędkarska, karta parkingowa, opłata skarbowa)

Równocześnie informujemy, że wpłat opłaty skarbowej można dokonywać także bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta Leszna  

rachunek nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
Proszę określić tytuł wpłaty np.: opłata skarbowa za pełnomocnictwo Jan Kowalski
Kopię potwierdzenia wpłaty lub wygenerowane w ramach bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu prosimy załączyć do składanego wniosku.

W przypadku wątpliwości dotyczących wpłat prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Budżetowo-Finansowego, Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lesznie pod nr telefonu 65 529 68 17

pl. Kościuszki 4B
64-100 Leszno
tel. 65-529-68-01 (sekretariat)
      65-529-68-00 (Punkt Obsługi Klienta)
    fax 65-529-68-09
e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl
serwis internetowy: www.powiat-leszczynski.pl

Rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji
Umów się na wizytę
w Wydziale Komunikacji.

1. Internetowo na stronie
https://bezkolejki.eu/powiatleszczynski
Wybierz:
a) REJESTRACJĘ POJAZDU
 jeśli będziesz rejestrował nowy pojazd, sprowadzony z zagranicy, przerejestrowywał pojazd zakupiony w kraju, czasowo wycofywał lub przywracał do ruchu, masz brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym, zmiany konstrukcyjne, zagubiłeś dowód rejestracyjny, zmianę adresu lub danych osobowych albo nabicie numeru VIN,

b) ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO
 jeśli chcesz odebrać dowód rejestracyjny, zgłosić nabycie lub sprzedaż, wbić hak, VAT, PIT, CIT do dowodu rejestracyjnego, wpisać gaz, odebrać lub zamówić tablicę rejestracyjną, dopisać lub wykreślić współwłaściciela, wpisać lub znieś zastaw rejestrowy, wyrobić wtórnik nalepki kontrolnej, karty pojazdu, pozwolenia czasowego albo uzyskać decyzję na nabicie tabliczki znamionowej, zgłosić kasację pojazdu lub odebrać zatrzymany dowód rejestracyjny,

2. Telefonicznie w środy (do wyczerpania miejsc)
pod nr. 655296820

Zapytania o udzielenie informacji publicznej prosimy kierować na adres e-mail
starostwo@powiat-leszczynski.pl

 

ePUAP2

Identyfikator ePUAP: 7y0ha0ja8v
Adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na platformie ePUAP: /7y0ha0ja8v/SkrytkaESP
Adres Skrytki na platformie ePUAP: /7y0ha0ja8v/skrytka

Pismo ogólne do urzędu na platformie ePUAP 

Hiperłącze do zamówień publicznych 
Hiperłącze do Platformy Zakupowej

Hiperłącze do załatwienia spraw w Starostwie Powiatowym w Lesznie

UWAGA: faktury wystawiane przez kontrahentów dotyczące Powiatu Leszczyńskiego powinny być wystawiane na:
POWIAT LESZCZYŃSKI
pl. Kościuszki 4B 64-100 Leszno
NIP 697-229-47-65 REGON 411050451

 

Starostwo Powiatowe w Lesznie czynne jest:
w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

Wydział Komunikacji
w poniedziałek w godz. 7:00-16:30 obsługa interesantów do godz.16:00
od wtorku do piątku w godz. 7:00–15:00 obsługa interesantów do godz.14:00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w poniedziałek w godz. 10:00-16:00
w piatek w godz.11:00-15:00

Starosta Leszczyński, Wicestarosta Leszczyński
Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu,
Naczelnicy Wydziałów
przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałek, w godz. 8:00 - 16:30,
a w przypadku gdy poniedziałek jest dniem
ustawowo wolnym od pracy - w następnym dniu
roboczym w godz. 7.00 - 15.30 po wcześniejszym
osobistym lub telefonicznym umówieniu terminu
i godziny spotkania w Sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Lesznie
Tel. 65 529 68 01

Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.


Hiperłącze do obsługi osób niesłyszących
Obsługa osób niesłyszących

Hiperłącze do nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna

Hiperłącze do zapisów na bezpłatne usługi pomocy prawnej, mediacja

 

BUDYNEK I
pl. Kościuszki 4B
64-100 Leszno

STAROSTA LESZCZYŃSKI                  Maciej Wiśniewski
                                                                   tel. 65 529-68-01
                                                                   e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl


WICESTAROSTA LESZCZYŃSKI         Rafał Jagodzik
                                                                   tel. 65 529-68-01
                                                                   e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl
 

SKARBNIK POWIATU                          Marcin Wydmuch
                                                                   tel. 65 529-68-04
                                                                   e-mail: skarbnik@powiat-leszczynski.pl


SEKRETARZ POWIATU                       Katarzyna Kamińska
                                                                  
tel. 65 529-68-08
                                                                   e-mail: k.kaminska@powiat-leszczynski.pl


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY,             Naczelnik: Katarzyna Kamińska
OŚWIATY I SPRAW                                tel. 65 529-68-08 
SPOŁECZNYCH                                     e-mail: k.kaminska@powiat-leszczynski.pl
                                                                  z-ca naczelnika: Izabela Nowak
                                                                  tel. 65 529-68-25
                                                                  e-mail: i.nowak@powiat-leszczynski.pl 


INSPEKTOR DS. KONTAKTÓW        Rafał Makowski
Z MEDIAMI                                            tel. 65 529-68-11
                                                                  e-mail: r.makowski@powiat-leszczynski.pl
                                                                             promocja@powiat-leszczynski.pl

                                                         
WYDZIAŁ BUDŻETOWO–                    Naczelnik: Marcin Wydmuch
FINANSOWY, PLANOWANIA            tel. 65 529-68-04
I ROZWOJU                                             e-mail: skarbnik@powiat-leszczynski.plPOWIATOWY ZESPÓŁ                         Przewodnicząca: Aneta Ciszewska
DS. ORZEKANIA O                                tel/fax 65 529-68-40
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   e-mail: pzdson@powiat-leszczynski.pl


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY                   Naczelnik: Przemysław Samol
I BUDOWNICTWA                                 tel. 65 529-68-26, 65 529-68-27
                                                                   e-mail: p.samol@powiat-leszczynski.pl


WYDZIAŁ OCHRONY                             Naczelnik:
ŚRODOWISKA I TRANSPORTU            tel.65 529-68-13, 65 529-68-32
                                                                    e-mail:


POWIATOWY RZECZNIK                       Katarzyna Ulatowska
KONSUMENTÓW                                     tel. 65 529-68-23
                                                                    e-mail: k.ulatowska@powiat-leszczynski.pl

BUDYNEK II
pl. Kościuszki 4b
budynek C
64-100 Leszno

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI                     Naczelnik: Euzebiusz Szudra
                                                                   tel.65 529-68-18
                                                                   e-mail: sp.kom@powiat-leszczynski.pl


BUDYNEK III
Al. Jana Pawła II 23
64-100 Leszno

WYDZIAŁ GEODEZJI ,                           Naczelnik: Małgorzata Łukaszewska
KARTOGRAFII, KATASTRU                  tel.65 529-68-43
I GOSPODARKI                                      e-mail: sp.geo@powiat-leszczynski.pl
NIERUCHOMOŚCIAMI                        Geodeta Powiatowy: Piotr Mańkowski
                                                                   tel. 65 529-68-54
                                                                   e-mail: p.mankowski@powiat-leszczynski.pl

Logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AdministracjiLogo Powiatu Leszczyńskiego

Zrealizowano w ramach projektu pn.: "Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych 
i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim"

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz z budżetu Powiatu Leszczyńskiego.