Zarządzenie Nr 14/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 27 września 2007 roku

Numer dokumentu: 14
Rok (4 cyfry): 2007


ZARZĄDZENIE NR 14 / 07
Starosty Leszczyńskiego
z dnia 27 września 2007 r.


w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. )


zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję Stałą Komisję Likwidacyjną składników majątku Starostwa Powiatowego w Lesznie w składzie:

1. Stanisław Starczewski - przewodniczący
2. Maciej Hampel - członek
3. Karol Kozak - członek


§ 2

Komisja dokona wybrakowania i fizycznego zniszczenia składników majątku Starostwa Powiatowego w Lesznie, nie nadającego się do dalszego użytkowania.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

 /-/ Krzysztof Benedykt Piwoński
Informacje powiązane: