W sprawie:
zmieniające zarządzenie nr 12/03 Starosty Leszczyńskiego z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie

Data uchwały:
2007-01-08

Numer uchwały:
1/07

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-01-08