W sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 7/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzania instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz szczegółowyc

Data uchwały:
2009-01-15

Numer uchwały:
1/09

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2009-01-15