W sprawie:
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Leszczyńskiego

Data uchwały:
2009-06-15

Numer uchwały:
16/09

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2009-06-15