W sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 7/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz szczegółowych procedur kontroli w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Data uchwały:
2009-10-20

Numer uchwały:
33/09

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2009-10-20