W sprawie:
wejścia w życie instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Data uchwały:
2009-12-30

Numer uchwały:
43/09

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2009-12-30