W sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2010

Data uchwały:
2010-04-20

Numer uchwały:
XXX/245/10

Podjęta przez:
Rade Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-04-20