W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXIV/196/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno

Data uchwały:
2010-06-22

Numer uchwały:
XXXII/262/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-06-22