W sprawie:
utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Data uchwały:
2010-06-22

Numer uchwały:
XXXII/268/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-06-22