Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Pl. Kościuszki 4b

64-100 Leszno

tel. 65-529-68-01 (Sekretariat Starosty)

     65-529-68-34 (Biuro Obsługi Zarządu)

fax 65-529-68-09

e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl

serwis internetowy: www.powiat-leszczynski.pl