W sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 2/05 Starosty Leszczyńskiego z dnia 23 lutego w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Data uchwały:
2006-08-22

Numer uchwały:
3/06

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2006-08-22