W sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 01/03 Starosty Leszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, zmienionego Zarządzeniem nr 09/05 z dnia 2 maja 2005 r. oraz Zarządzeniem Nr 19/05 z dnia 26 września 2005r

Data uchwały:
2006-10-31

Numer uchwały:
4-1/06

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2006-10-31