W sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 01/03 Starosty Leszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2003 r. zmnieninego Zarządzeniem Nr 09/05 z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjetych zasad rachunkowości

Data uchwały:
2005-09-26

Numer uchwały:
19/05

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2005-09-26