W sprawie:
zasad tworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lesznie

Data uchwały:
2005-08-08

Numer uchwały:
16/05

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2005-08-08