W sprawie:
zmian w instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz Szczegółowych procedur kontroli, przeprowadzania wstępnej oceny celowości Zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Starostwie Powiatowym w Lesznie wprowadzonej Zarządzenie

Data uchwały:
2005-05-02

Numer uchwały:
8/05

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2005-05-02