W sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 9/03 Starosty Leszczyńskiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie powołania i określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Data uchwały:
2004-07-21

Numer uchwały:
5/04

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2004-07-21