W sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 22/2003 z dnia 09 grudnia 2003 r. o powołaniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Data uchwały:
2004-07-01

Numer uchwały:
4/04

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2004-07-01