W sprawie:
zmieniające zarządzenie Nr 5/2001 Starosty Leszczyńskiego z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Data uchwały:
2004-06-01

Numer uchwały:
3/04

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2004-06-01