W sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 3/2002 z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie wejścia w życie instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Data uchwały:
2003-04-29

Numer uchwały:
6/03

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2003-04-29