W sprawie:
powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lesznie

Data uchwały:
2003-03-26

Numer uchwały:
5/03

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2003-03-26