W sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 8/2002 Starosty Powiatu Leszczyńskiego z dnia 01 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania i składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie

Data uchwały:
2002-11-29

Numer uchwały:
17/02

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-11-29