W sprawie:
powołania i składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie

Data uchwały:
2002-08-01

Numer uchwały:
8/02

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-08-01