W sprawie:
powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie

Data uchwały:
2002-07-18

Numer uchwały:
7/02

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-07-18