W sprawie:
powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Data uchwały:
2001-11-13

Numer uchwały:
5/01

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2001-11-13