W sprawie:
działania Powiatowej Komisji Poborowej Nr 2 w Lesznie poza wojewódzkim planem poboru

Data uchwały:
1999-05-07

Numer uchwały:
6/99

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
1999-05-07