W sprawie:
powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Data uchwały:
1999-03-17

Numer uchwały:
3/99

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
1999-03-17