W sprawie:
uchylenia uchwały nr XIV/105/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku położonego w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 23

Data uchwały:
2010-09-14

Numer uchwały:
XXXIII/280/10

Podjęta przez:
Radę powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-14