W sprawie:
określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Leszczyńskiego oraz zasad jej koordynacji

Data uchwały:
2010-10-28

Numer uchwały:
24/10

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-28