W sprawie:
Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Data uchwały:
2011-04-19

Numer uchwały:
15/11

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2011-04-19