W sprawie:
zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

Data uchwały:
2011-04-19

Numer uchwały:
16/11

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2011-04-19