W sprawie:
wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych, będącego podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Data uchwały:
2012-05-22

Numer uchwały:
8/12

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2012-05-22