W sprawie:
powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz określenia jej składu osobowego

Data uchwały:
2012-09-03

Numer uchwały:
19/12

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2012-09-03