W sprawie:
sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz określenia osób, które mogą wchodzić w jej skład

Data uchwały:
2013-04-17

Numer uchwały:
6/13

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2013-04-17