W sprawie:
wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej czterech działek ewidecyjnych, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data uchwały:
2013-10-08

Numer uchwały:
12/2013

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2013-10-08