W sprawie:
ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż działki ewidecyjnej, wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krzemieniewie

Data uchwały:
2013-10-08

Numer uchwały:
13/2013

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2013-10-08