W sprawie:
powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz określenia osób, które mogą wchodzić w jej skład

Data uchwały:
2013-10-29

Numer uchwały:
14/2014

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2013-10-29