W sprawie:
powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Data uchwały:
2013-12-18

Numer uchwały:
16/2013

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2013-12-18