W sprawie:
wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
4/2014

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2014-01-29