W sprawie:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2010 Starosty Leszczyńskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz zasad jej koordynacji

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
5/14

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2014-01-29