W sprawie:
zmiany zarządzenia nr 15/09 Starosty Leszczyńskiego z dn. 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lesznie

Data uchwały:
2014-01-31

Numer uchwały:
6/14

Podjęta przez:
Satrostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
31.01.2014 r.