W sprawie:
zasad wynagradzania i nagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Leszczyńskiego, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Starosta Leszczyński

Data uchwały:
2014-05-21

Numer uchwały:
21/14

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-21