W sprawie:
wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro

Data uchwały:
2014-09-24

Numer uchwały:
30/2014

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2014-09-24