W sprawie:
wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro

Data uchwały:
2014-12-17

Numer uchwały:
36/14

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-17