W sprawie:
ogłoszenia, organizowania i przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas oznaczony 10 lat części działki ewidencyjnej, wchodzacej w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data uchwały:
2015-03-04

Numer uchwały:
7/2015

Podjęta przez:
Staroste Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-04